Aan de implementatie van Stevig Ouderschap zijn kosten verbonden. Voor de interne voorbereiding, het opleiden van medewerkers in het bespreken van Stevig Ouderschap met ouders en het afleggen van de huisbezoeken. Daarnaast wordt door het beheer van de interventie veel waarde aan de kwaliteit van de uitvoering van Stevig Ouderschap, en investeren we in de eerste twee jaar extra in intervisie en supervisie.

Vaste kosten

De vaste kosten voor de uitvoering van Stevig Ouderschap zijn opgebouwd uit materiaalkosten, tijd voor het bespreken van Stevig Ouderschap met ouders, tijd voor het afleggen van huisbezoeken en reiskosten. Ook zijn de kosten afhankelijk van het al of niet aanbieden van de prenatale module en eventuele afspraken met perinatale partners. Daarnaast zijn er licentiekosten. Deze hangen samen met het aantal geboortes in het gebied waar Stevig Ouderschap wordt uitgevoerd.

Kosten per gezin

Uitvoering van Stevig Ouderschap kost ca €80,- per gezin, berekend over alle geboorten in een werkgebied of ca €2.000,- per gezin, berekend over de gezinnen die huisbezoeken krijgen (uitgaande van gemiddeld 4% van het aantal geboorten). Deze kosten zijn mede afhankelijk van de inschaling van de verpleegkundigen die door de JGZ wordt gehanteerd.

  •  “Door Stevig Ouderschap heb ik mijzelf regelmatig onder de loep genomen. Door de zelfreflectie-vragen van de verpleegkundige heb ik meer inzicht in mijn eigen handelen en denken gekregen.”