Stevig Ouderschap gaat uit van eigen kracht, eigen behoeften en eigen invulling. Daarom vinden de gesprekken plaats bij de mensen thuis. Tijdens een huisbezoek krijgt de jeugdverpleegkundige ook een beter beeld van de gezinssituatie en kan zij gericht ondersteuning bieden. Door te luisteren, mee te denken en ouders te coachen.

Gespreksonderwerpen

Ouders krijgen circa zes huisbezoeken tijdens de eerste twee jaar na de geboorte van hun kind. Ouders die al in de zwangerschap behoefte hebben aan ondersteuning, kunnen gebruik maken van Stevig Ouderschap Prenataal en krijgen circa vier extra huisbezoeken.

Ouders bepalen zelf waarover zij praten, maar de gesprekken gaan altijd ook over:

  • de ontwikkeling van het kind, de opvoeding en stimulerende rol van de ouders;
  • het ouderschap en de combinatie met werk, partnerschap en sociaal netwerk;
  • de eigen jeugd en de keuze voor een opvoedstijl;
  • informatie over instanties en beschikbaar hulpaanbod in de regio.
Persoonlijke aandacht

De jeugdverpleegkundige van Stevig Ouderschap past tijdens de huisbezoeken verschillende technieken toe: (motivationele) gespreksvoering, (gezondheids)voorlichting, (pedagogische) advisering, positieve bekrachtiging, gedragsobservatie en voorbeeldgedrag en geeft vooral ook veel persoonlijke aandacht.

Ouders ervaren de huisbezoeken als zeer positief en waarderen de methode Stevig Ouderschap met een 8,2. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat:

  • 90% de bezoeken zinvol vindt;
  • 72% zich zekerder voelt als ouder;
  • 66% meer zelfvertrouwen heeft gekregen;
  • 64% zijn/haar kind beter is gaan begrijpen.

Wilt u ouders en jeugdverpleegkundigen zelf aan het woord horen over de huisbezoeken? Bekijk dan eens onze filmpjes.

  •  “Ik vind het heel fijn om serieus genomen te worden en een vertrouwensband te krijgen. Ik voelde me zeer veilig bij deze gesprekken.”