Is het (aanstaand) ouderschap voor uw cliënt, door omstandigheden, zwaarder dan gemiddeld? En bent u op zoek naar een manier om hem/haar een steuntje in de rug te bieden? Stevig Ouderschap biedt mogelijk uitkomst.

Starten met Stevig Ouderschap

Als uw cliënt een kind heeft jonger dan zes maanden, en de Jeugdgezondheidszorg in zijn/haar gemeente biedt Stevig Ouderschap aan, dan kan meteen gestart worden met de huisbezoeken. Is uw cliënt in verwachting? Een aantal JGZ-organisaties werkt ook met Stevig Ouderschap Prenataal. Informeer hiernaar in uw werkgebied.

Aanmelden

Aanmelden voor Stevig Ouderschap gaat altijd via de JGZ in de gemeente van uw cliënt. In overleg met uw cliënt kunt u uw cliënt aanmelden voor Stevig Ouderschap via de JGZ in zijn/haar gemeente. Uw cliënt kan ook zelf contact opnemen met de lokale JGZ.

Biedt de JGZ in uw werkgebied de mogelijkheid om een cliënt direct online aan te melden? Vul dan het online aanmeldformulier in.

Wilt u meer weten over de Stevig Ouderschap en de huisbezoeken? Dan raden we u aan de pagina’s voor ouders te lezen.

  •  “Wij zijn vrij laat ingestroomd. In het begin had ik mijn bedenkingen, achteraf was ik heel blij met de extra aandacht en ondersteuning. Het was een moeilijk jaar met veel ups en vooral downs. Met de adviezen kwam ons gezin weer op zijn pootjes terecht.”