De Methode Stevig Ouderschap is tot stand gekomen met financiële steun van diverse fondsen. We zijn deze fondsen natuurlijk zeer erkentelijk voor hun steun. Ook zijn we bijzonder blij dat deze fondsen onze methode met belangstelling blijven volgen en dat zij openstaan voor nieuwe initiatieven om de methode verder te ontwikkelen en verspreiden.

Wij danken (in alfabetische volgorde):