Steeds meer JGZ-organisaties bieden Stevig Ouderschap aan. Om hen te ondersteunen bij de uitvoering van de methode, is de Vereniging Stevig Ouderschap opgericht.

Op dit moment zijn de volgende organisaties lid van de Vereniging Stevig Ouderschap:

De Vereniging Stevig Ouderschap heeft een aantal specifieke doelen, waarbij deze website een grote rol speelt:

  • Het beheren van de methode Stevig Ouderschap.
  • Het optimaliseren van de verspreiding van de methode.
  • Het monitoren van de continuïteit van de methode.
  • Het waarborgen van de kwaliteit van de methode.
  • Het stimuleren van de ontwikkeling van de methode.
Lid worden van de Vereniging Stevig Ouderschap

Wilt u met uw JGZ-organisatie Stevig Ouderschap aanbieden? Dan wordt u eerst lid van de Vereniging Stevig Ouderschap. U ondertekent hiervoor het Convenant Stevig Ouderschap en betaalt de lidmaatschapsgelden – de hoogte van de contributie wordt bepaald door de omvang van het werkgebied van uw organisatie en betalingen starten als uw organisatie begint met het uitvoeren van de methode.

Wilt u meer informatie over het lidmaatschap van de Vereniging Stevig Ouderschap? Vult u dan het informatieformulier in. Een lid van het bestuur van de Vereniging zal contact met u opnemen.