Stevig Ouderschap geeft gezinnen met een minder makkelijke start een steuntje in de rug. Met circa zes huisbezoeken van een speciaal opgeleide jeugdverpleegkundige, helpt Stevig Ouderschap ouders hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid te vergroten en hun sociale netwerk te versterken. Dit kan ook in uw gemeente.

Gezond opgroeien

Stevig Ouderschap richt zich op het verstevigen van het gezonde opgroeien en opvoeden en het normaliseren van problemen waardoor het risico op ernstige opvoedproblemen en kindermishandeling verkleint. Stevig Ouderschap is een theoretisch onderbouwde, bewezen effectieve interventie, onderzocht in een randomized controlled trial en lange termijnstudie. De interventie is speciaal ontwikkeld voor en door de JGZ en opgenomen in de databank van effectieve jeugdinterventies (NJi) als ‘effectief volgens eerste aanwijzingen’.

Voorkom duurdere zorg

Stevig Ouderschap is ingebed in de normale bedrijfsvoering van de Jeugdgezondheidszorg. Het biedt de gelegenheid om op een gestandaardiseerde, bewezen effectieve wijze de vraag van de cliënt centraal te stellen en deze thuis extra ondersteuning te bieden waar dit wenselijk is, zonder te stigmatiseren. Door het preventieve karakter van Stevig Ouderschap kan duurdere zorg worden voorkomen. De prijs per bezocht gezin is o.a. afhankelijk van inschaling binnen de uitvoerende JGZ-organisatie, omvang van het werkgebied en samenwerkingsafspraken maar ligt voor een postnataal traject doorgaans onder de €2.000,-

In onze infographic leest u de belangrijkste feiten over Stevig Ouderschap. Wilt u ook dat de gezinnen in uw gemeente de best mogelijke start maken? Bespreek dat met de JGZ-organisatie voor uw gemeente. Deze JGZ-organisaties bieden Stevig Ouderschap nu al aan in (een deel van) hun werkgebied. Heeft u vragen over Stevig Ouderschap? Neem dan contact met ons op.