Opvoeden is leuk en uitdagend maar niet altijd gemakkelijk. Het heeft lang geduurd voordat we dit in Nederland hardop durfden te zeggen. We vonden de opvoeding een zaak van de ouders en grepen pas in als het echt heel slecht ging met een kind of de ouders. Deze tijd ligt gelukkig achter ons. We weten nu hoe belangrijk het is om snel goede ondersteuning te bieden. Daardoor kunnen ouders succesvol met tegenslagen omgaan en weten ze beter wat hun kinderen nodig hebben zodat het goed blijft gaan met het gezin. Want stress, ruzie of zorgen zijn beangstigend voor een kind en hebben een negatieve invloed op zijn ontwikkeling.

Vroegtijdige steun

Stevig Ouderschap biedt extra ondersteuning aan gezinnen waar de omstandigheden zwaarder zijn dan gemiddeld. De ervaring leert dat juist deze gezinnen baat hebben bij vroegtijdige steun zodat mogelijke problemen op tijd worden gesignaleerd en voorkomen. Stevig Ouderschap draagt bij aan een positieve, veilige opvoeding.

  • “Stevig Ouderschap was voor mij zoiets als zijwieltjes. Die heb ik nu niet meer nodig.”