‘Ieder kind moet veilig en gezond kunnen opgroeien en zich optimaal kunnen ontwikkelen’, zo staat in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. Dat betekent dat ouders voldoende steun moeten krijgen bij hun taak als opvoeder. Niet pas als er moeilijkheden zijn, maar meteen vanaf het begin zodat die moeilijkheden er ook niet komen.

Als opvoeden lastig is

Opvoeden is leuk en uitdagend maar niet altijd gemakkelijk. Het heeft lang geduurd voordat we dit in Nederland hardop durfden te zeggen. We vonden de opvoeding een zaak van de ouders en grepen pas in als het echt heel slecht ging met een kind of de ouders. Deze tijd ligt gelukkig achter ons. We weten nu hoe belangrijk het is om snel goede ondersteuning te bieden. En dan vooral in die gezinnen waar de omstandigheden zwaarder zijn dan gemiddeld. Want stress, ruzie of zorgen zijn beangstigend voor een kind en hebben een negatieve invloed op zijn ontwikkeling. Stevig Ouderschap helpt ouders hun kinderen positief en veilig op te voeden.

Erger voorkomen

Stevig Ouderschap biedt extra ondersteuning aan gezinnen waar de omstandigheden zwaarder zijn dan gemiddeld. De ervaring leert dat juist deze gezinnen baat hebben bij vroegtijdige steun zodat problemen, die uiteindelijk kunnen leiden tot kindermishandeling, tijdig worden gesignaleerd en voorkomen. Stevig Ouderschap draagt bij aan een positieve, veilige opvoeding.

  • “Stevig Ouderschap was voor mij zoiets als zijwieltjes. Die heb ik nu niet meer nodig.”