De Nederlandse Jeugdgezondheidszorg kiest haar interventies zeer zorgvuldig. Want als het om de zorg voor kinderen en hun ouders gaat, nemen we liever geen risico’s. Stevig Ouderschap is wetenschappelijk onderzocht en bewezen effectief. Uit onderzoek blijkt dat kinderen waarvan de ouders hebben meegedaan aan Stevig Ouderschap, zich lichamelijk en sociaal-emotioneel beter ontwikkelen. Ouders geven aan dat zij door Stevig Ouderschap de ontwikkeling van hun kind beter begrijpen en hun gezin daardoor meer in balans is. Ook hebben ze meer vertrouwen in zichzelf als ouder. Vijf jaar nadat de huisbezoeken zijn afgesloten, zeggen ze dit nog steeds.

Onderzoek

Hoe hebben we onderzocht of Stevig Ouderschap werkt? Een jaar lang hebben we alle gezinnen die in aanmerking kwamen voor Stevig Ouderschap verdeeld in twee groepen: de ene groep kreeg extra huisbezoeken volgens de methode en de andere groep kreeg ondersteuning vanuit het consultatiebureau. Beide groepen vroegen we op meerdere momenten naar hun ervaringen. Bij vergelijking bleek dat het beter ging in de gezinnen die ondersteuning kregen volgens de methode Stevig Ouderschap. Ook blijkt dat huisbezoeken het meeste effect hebben in gezinnen met een eerste kind, gezinnen waar ouders zich zorgen maken om hun kind en in gezinnen die moeilijkheden ervaren.

Onderzoek is nooit klaar

Goed wetenschappelijk onderzoek is nooit helemaal af. We blijven daarom onderzoeken of de methode Stevig Ouderschap nog goed werkt. En of de resultaten van eerder onderzoek geen toeval zijn. Daarnaast willen we ook graag weten wat het effect van Stevig Ouderschap is over tien of vijftien jaar. Zijn er dan nog steeds verschillen te zien tussen de gezinnen die wel en geen huisbezoeken kregen? Daar hebben we de hulp van deelnemende gezinnen bij nodig. Als je meedoet met Stevig Ouderschap kan het zijn dat we jou ook vragen naar je ervaringen, als onderdeel van ons onderzoek. Fijn als je daaraan wil meewerken, want zo help je ons de methode verder te ontwikkelen en te verbeteren.

  • “De gesprekken waren vooral bedoeld om mijn ei kwijt te kunnen, om problemen boven tafel te krijgen, te ontrafelen wat er precies aan de hand is en te zoeken naar oplossingen”