Stevig Ouderschap biedt de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) de mogelijkheid om gezinnen, die behoefte hebben aan extra ondersteuning, vroegtijdig, adequaat en betrouwbaar in beeld te brengen en te ondersteunen. Preventief en vanuit de eigen expertise.

Stevig Ouderschap voor een gezonde en veilige jeugd

De methode Stevig Ouderschap sluit aan bij de kerntaken van de JGZ zoals deze na de transitie geformuleerd zijn: problemen bij opvoeden en opgroeien zo snel mogelijk signaleren en weer normaliseren. Met voorlichting, begeleiding, uitleg en advies beginnende problemen ‘ontzorgen’ en bijdragen aan de versterking van de eigen kracht van gezinnen. En, in het verlengde hiervan, een rol spelen bij de preventie van kindermishandeling.

Met Stevig Ouderschap kunt u in een groot aantal gezinnen in uw werkgebied het ouderschap normaliseren en ontzorgen, zodat alle kinderen in uw gemeente(n) de meest optimale kans krijgen op een gezonde en veilige jeugd.

Snel en eenvoudig aan de slag met Stevig Ouderschap

Stevig Ouderschap is ontwikkeld voor en door de JGZ. De methode wordt ondersteund en verspreid door de Vereniging Stevig Ouderschap, die gevormd wordt door JGZ-organisaties die de methode uitvoeren. Binnen de vereniging kan de methode snel worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en wensen in de praktijk, zowel vanuit de professionals als vanuit de ouders. Alle materialen die nodig zijn voor de implementatie van Stevig Ouderschap, zijn direct digitaal voor handen maar kunnen ook gedrukt worden geleverd. Implementatie van Stevig Ouderschap kan snel en tegen relatief lage kosten, met begeleiding per mail, telefoon of on site vanuit het bestuur. De eerste stap voor implementatie is het ondertekenen van het convenant. Hiermee waarborgen we de kwaliteit van de methode. Meer weten? Neem contact op.