Heeft u net een kind gekregen of bent u in verwachting en kunt u wel wat extra steun gebruiken? Dan is Stevig Ouderschap misschien iets voor u. Deelname aan het programma gaat via het consultatiebureau. In deze gemeenten is Stevig Ouderschap al onderdeel van het aanbod van het consultatiebureau. Tijdens de zwangerschap kunt u zich via uw verloskundige aanmelden (als uw consultatiebureau ook Stevig Ouderschap Prenataal aanbiedt).

Vragenlijst invullen

Om goed te kunnen inschatten of Stevig Ouderschap iets voor u is, ontvangt u zo snel mogelijk na de geboorte een korte vragenlijst. Na de geboorte van uw kind maakt u kennis met de jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau. Zij bespreekt de vragenlijst met u. Zij kan u ook helpen bij het invullen van de vragen. Om een goed beeld te krijgen van uw situatie, is het belangrijk om u iets beter te leren kennen. De vragenlijst gaat daarom onder meer over uw jeugd, uw huidige situatie en de gezondheid van uw baby. Als uit uw antwoorden blijkt dat Stevig Ouderschap iets voor u zou kunnen betekenen, belt de jeugdverpleegkundige van Stevig Ouderschap u voor een eerste afspraak. Samen maakt u dan verdere afspraken als u mee wilt doen.

Bent u de vragenlijst kwijt? U kunt deze hier downloaden. Wilt u de folder nog eens lezen? Via deze link kunt u de folder downloaden. Ondersteunt uw JGZ-organisatie de mogelijkheid om de vragenlijst online in te vullen? Ga naar de online vragenlijst.

Zelf aanmelden

Heeft u (nog) geen vragenlijst gekregen of gaven uw antwoorden geen aanleiding tot deelname aan Stevig Ouderschap en wilt u wél meedoen? Neem dan contact op met het consultatiebureau. Uw jeugdverpleegkundige helpt u graag verder en bespreekt de mogelijkheden met u.

Kosten

Meedoen aan Stevig Ouderschap kost u niets. Uw gemeente betaalt.

Afspraken nakomen

Als u in aanmerking komt voor Stevig Ouderschap, beslist u zelf of u meedoet. Deelname is niet verplicht. Wel vragen we u om gemaakte afspraken na te komen. En als u zich tussentijds bedenkt, geef dit dan op tijd door aan de jeugdverpleegkundige.

Bij afsluiting van de huisbezoeken vraagt de jeugdverpleegkundige van Stevig Ouderschap u om een evaluatie-vragenlijst in te vullen. Bij sommige organisaties kunt u deze lijst online invullen. Uw antwoorden worden alleen binnen de organisatie van uw jeugdverpleegkundige anoniem gebruikt voor rapportage-doeleinden.

  • Ik heb alle huisbezoeken van Stevig Ouderschap als zeer positief ervaren. Een hele fijne begeleiding met adviezen waarmee ik wat kon terwijl ik tegelijkertijd volledig als moeder werd gerespecteerd.