Heb je alle informatie gelezen en wil je meedoen met Stevig Ouderschap? Deelnemen aan het programma gaat via het consultatiebureau. Stevig Ouderschap wordt via deze organisaties in deze gemeenten al aangeboden bij het consultatiebureau. Tijdens de zwangerschap kan je je via de verloskundige aanmelden (als het consultatiebureau ook Stevig Ouderschap Prenataal aanbiedt).

Vragenlijst

Om goed te kunnen inschatten of Stevig Ouderschap iets voor jou is, ontvang je zo snel mogelijk na de geboorte van je kind een korte vragenlijst. De jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau bespreekt de vragenlijst met je tijdens het huisbezoek vlak na de geboorte. Zij kan je ook helpen bij het invullen van de vragen. Om een goed beeld te krijgen van jouw situatie, is het belangrijk om je iets beter te leren kennen. De vragenlijst gaat daarom onder meer over je jeugd, de huidige situatie en de gezondheid van je baby. Als uit je antwoorden blijkt dat Stevig Ouderschap iets voor jou zou kunnen betekenen, belt de jeugdverpleegkundige van Stevig Ouderschap je voor een eerste afspraak. Samen maak je daarna verdere afspraken.

Ben je de vragenlijst kwijt? Je kunt deze hier downloaden. Ondersteunt jouw consultatiebureau de mogelijkheid om de vragenlijst online in te vullen? Ga naar de online vragenlijst. Wil je de folder nog eens lezen? Hier kan je de folder downloaden.

Zelf aanmelden

Heb je (nog) geen vragenlijst gekregen of gaven je antwoorden geen aanleiding tot deelname aan Stevig Ouderschap maar wil je wél meedoen? Neem dan contact op met het consultatiebureau.

Kosten

Meedoen aan Stevig Ouderschap kost je niets. De gemeente betaalt. Deelname is niet verplicht, maar we vragen we je wel om gemaakte afspraken na te komen. En als je je tussentijds bedenkt, geef dit dan op tijd door aan de jeugdverpleegkundige.

  • Ik heb alle huisbezoeken van Stevig Ouderschap als zeer positief ervaren. Een hele fijne begeleiding met adviezen waarmee ik wat kon terwijl ik tegelijkertijd volledig als moeder werd gerespecteerd.