Als u meedoet met Stevig Ouderschap, komt de jeugdverpleegkundige ongeveer zes keer bij u op huisbezoek. Zij belt u van tevoren en maakt een eerste afspraak als uw kind ongeveer 6 weken oud is. Als u dat prettig vindt, komt zij bij 3 maanden, 6 maanden, 9 maanden, 12 maanden en 18 maanden. Maar als u in het begin vaker contact zou willen of misschien juist als uw kind wat groter is, is dat ook mogelijk. U bepaalt de planning van het programma.

Stevig Ouderschap Prenataal

Bij Stevig Ouderschap Prenataal krijgt u tijdens uw zwangerschap ongeveer vier huisbezoeken van de jeugdverpleegkundige. Zij belt u voor een eerste afspraak als u ongeveer 16 weken zwanger bent. Daarna komt zij, als u dat prettig vindt, rond de 24e, 30e en 36e week van uw zwangerschap. Natuurlijk kunt u ook later in uw zwangerschap nog beginnen met de huisbezoeken.

De gesprekken gaan over aandacht, ontwikkeling en ondersteuning

U bepaalt waarover u praat tijdens Stevig Ouderschap. Toch zien we dat de gesprekken eigenlijk altijd gaan over drie belangrijke onderwerpen: aandacht, ontwikkeling en ondersteuning.

Aandacht

Aandacht is een belangrijk onderdeel van de opvoeding. Kinderen hebben veel aandacht nodig en vragen er ook vaak om. Maar als ouder heeft u ook recht op aandacht, want het ouderschap is een hele verantwoordelijkheid. U bent deze grote uitdaging aangegaan en dan is het prettig als iemand ook de tijd neemt voor u, luistert naar uw ervaringen, gedachten en vragen. Juist als u tegenslagen heeft gehad of nu in een lastige situatie zit, is het belangrijk om hier aandacht aan te besteden. Samen met de verpleegkundige bespreekt u welke invloed uw ervaringen hebben op uw leven en uw rol als ouder.

Ontwikkeling

Als ouder is het uw taak om uw kind te helpen opgroeien tot een zelfstandig, gezond, zelfverzekerd, evenwichtig, sociaal en vooral gelukkig mens. De manier waarop u met uw kind omgaat, beïnvloedt hoe uw kind opgroeit en hoe het zich ontwikkelt. De jeugdverpleegkundige praat daarom ook met u over de ontwikkelingsfasen van uw kind. Ze geeft u tips en vertelt u hoe u uw kind zo optimaal mogelijk kunt begeleiden. Hierdoor zult ook u zich gaandeweg ontwikkelen en meer oog hebben voor de behoeften van uw kind.

Ondersteuning

Als u een kind krijgt is het fijn om support te krijgen van familie en vrienden. Maar door verhuizing of verdeeldheid in de familie bijvoorbeeld, zijn er soms weinig mensen om op terug te vallen. De jeugdverpleegkundige van Stevig Ouderschap kijkt met u mee en helpt u uw sociale netwerk te vergroten. Ze gaat daarbij altijd uit van uw wensen. Misschien wilt u wel oude vriendschappen herstellen of juist nieuwe mensen leren kennen met kinderen in dezelfde leeftijd als uw kind. Samen met de jeugdverpleegkundige stelt u een plan op om uw wensen werkelijkheid te laten worden.

Eigen kracht

Stevig Ouderschap gaat uit van de eigen kracht van ouders, helpt u op weg, doet suggesties en biedt ondersteuning. Als u over andere zaken wilt praten, is daar gelegenheid voor. En als u na enkele huisbezoeken het gevoel heeft dat u zelf weer verder kunt, kunt u in overleg voortijdig stoppen. U heeft de regie.

Wilt u weten wat andere ouders zeggen over de huisbezoeken? Kijk dan eens naar deze filmpjes.

Bij afsluiting van de huisbezoeken vraagt de jeugdverpleegkundige van Stevig Ouderschap u om een evaluatie-vragenlijst in te vullen. Bij sommige organisaties kunt u deze lijst online invullen. Uw antwoorden worden alleen binnen de organisatie van uw jeugdverpleegkundige anoniem gebruikt voor rapportage-doeleinden.

 

  • De verpleegkundige gaf haar mening, maar het was geen eenrichtingsverkeer. Ze kon zich goed inleven in wat ik en mijn man en kind nodig hebben. Ze stimuleerde ons om na te denken hoe we conflicten kunnen oplossen, maar ze gaf ook goede tips. Ze was eigenlijk een soort coach.”