Als je de vragenlijst Stevig Ouderschap hebt ingevuld en ingeleverd bij jouw consultatiebureau, wordt deze nog een half jaar bewaard. Als je een aanbod krijgt om mee te doen met Stevig Ouderschap heb je namelijk zes maanden bedenktijd. Besluit je na die zes maanden niet mee te doen met Stevig Ouderschap, dan worden jouw antwoorden vernietigd. Ze komen ook niet in het digitaal dossier van jouw kind te staan. Hierin staat alleen of je de vragenlijst hebt ingevuld.

Stevig Ouderschap Dossier

Doe je mee met Stevig Ouderschap, dan bewaart jouw bezoekende verpleegkundige je antwoorden totdat de huisbezoeken afgerond zijn. Tijdens de gesprekken maakt de jeugdverpleegkundige ook aantekeningen die zij bewaart in een speciaal Stevig Ouderschap Dossier. Zo houdt zij overzicht van wat er besproken is. Na het laatste huisbezoek schrijft jouw jeugdverpleegkundige een samenvatting van alle huisbezoeken die in het dossier van jouw kind wordt bewaard. Zij is wettelijk verplicht deze samenvatting te maken. In de samenvatting staat dat je hebt deelgenomen aan Stevig Ouderschap, de start- en einddatum, wie de bezoekende jeugdverpleegkundige was en welke andere zorgverleners eventueel betrokken zijn geweest. Ook wordt aangegeven waaraan tijdens de huisbezoeken gewerkt is. Het gaat hierbij alleen om informatie die het consultatiebureau nodig heeft om je ook in de toekomst goede zorg te kunnen bieden. De jeugdverpleegkundige van Stevig Ouderschap vertelt je wat er in de samenvatting staat.

Langer bewaren

Als je Stevig Ouderschap hebt afgesloten, worden jouw gegevens vernietigd. Alleen de samenvatting blijft bewaard. Toch kiezen sommige consultatiebureaus ervoor je gegevens langer te bewaren, namelijk tot jouw jongste kind 4 jaar is. Dit doen zij om je beter van dienst te kunnen zijn als je nog eens gebruik wilt maken van Stevig Ouderschap. Vraag de jeugdverpleegkundige hoe het consultatiebureau in uw woonplaats omgaat met jouw gegevens.

  • “Een groot ‘dank je wel!’ voor dit extra steuntje in de rug, en het op het juiste spoor zetten om bepaalde stappen te ondernemen. Er wordt objectief naar je gekeken, en het is goed om te horen dar er vooruitgang is die je zelf niet zo duidelijk ziet.”