Als u de vragenlijst Stevig Ouderschap heeft ingevuld en ingeleverd bij uw consultatiebureau, wordt deze nog een halfjaar bewaard. Als u een aanbod krijgt om mee te doen met Stevig Ouderschap heeft u namelijk zes maanden bedenktijd. Besluit u na die zes maanden níet mee te doen met Stevig Ouderschap, dan worden uw antwoorden vernietigd. Ze komen ook niet in het digitaal dossier van uw kind te staan. Hierin staat alleen of u de vragenlijst heeft ingevuld.

Stevig Ouderschap Dossier

Doet u mee met Stevig Ouderschap, dan bewaart uw bezoekende verpleegkundige uw antwoorden totdat de huisbezoeken afgerond zijn. Tijdens de gesprekken maakt de jeugdverpleegkundige ook aantekeningen die zij bewaart in een speciaal Stevig Ouderschap Dossier. Zo houdt zij overzicht van wat er besproken is. Na het laatste huisbezoek schrijft uw jeugdverpleegkundige een samenvatting van alle huisbezoeken die in het dossier van uw kind wordt bewaard. Zij is wettelijk verplicht deze samenvatting te maken. In de samenvatting staat dat u heeft deelgenomen aan Stevig Ouderschap, de start- en einddatum, wie de bezoekende jeugdverpleegkundige was en welke andere zorgverleners eventueel betrokken zijn geweest. Ook wordt aangegeven waaraan tijdens de huisbezoeken gewerkt is. Het gaat hierbij alleen om informatie die het consultatiebureau nodig heeft om u ook in de toekomst goede zorg te kunnen bieden. Uw jeugdverpleegkundige van Stevig Ouderschap vertelt u wat er in de samenvatting staat.

Langer bewaren

Als u Stevig Ouderschap heeft afgesloten, worden uw gegevens vernietigd. Alleen de samenvatting blijft bewaard. Toch kiezen sommige consultatiebureaus ervoor uw gegevens langer te bewaren, namelijk tot uw jongste kind 4 jaar is. Dit doen zij om u beter van dienst te kunnen zijn als u nog eens gebruik wilt maken van Stevig Ouderschap. Vraag uw jeugdverpleegkundige hoe het consultatiebureau in uw woonplaats omgaat met uw gegevens.

  • “Een groot ‘dank je wel!’ voor dit extra steuntje in de rug, en het op het juiste spoor zetten om bepaalde stappen te ondernemen. Er wordt objectief naar je gekeken, en het is goed om te horen dar er vooruitgang is die je zelf niet zo duidelijk ziet.”